Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Εργαστήριο συντήρησης
Εργαστήριο συντήρησης
Εργαστήριο συντήρησης
Το Εργαστήριο συντήρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 1999. Η δημιουργία του εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τη Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).
Σκοποί
 • Η καλύτερη δυνατή προστασία και συντήρηση των κατεστραμμένων τόμων και του φθαρμένου αρχειακού υλικού των Κλειστών συλλογών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Η σωστή φύλαξή τους στα βιβλιοστάσια και τους αποθηκευτικούς χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Οι επιδιορθώσεις των κατεστραμμένων λόγω χρήσης νεώτερων βιβλίων της Ανοικτής συλλογής της Βιβλιοθήκης.
Δραστηριότητες
 • Συμμετοχή στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, προετοιμασία των παλαιών τόμων και όλων των εκθεμάτων με χρήση ειδικών προστατευτικών τρόπων ανάρτησης και παρουσίασης.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση των αντικειμένων της Λαογραφικής Συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μελλοντική της έκθεση.
 • Τακτική απεντόμωση των χώρων του εργαστηρίου, καθώς και εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης κατά περίπτωση.
 • Το εργαστήριο συνεργάζεται επίσης, με εξειδικευμένα εργαστήρια ποιοτικής - ποσοτικής ανάλυσης, ταυτοποίησης και διάγνωσης.
 • Αναλαμβάνει τη συντήρηση βιβλιοθηκών και αρχειακών συλλογών, όπως η βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, η οποία περιλαμβάνει 3500 παλαιούς τόμους, που έχουν εκδοθεί τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία του διαγωνισμού για τη βιβλιοδεσία των σύγχρονων βιβλίων σε συνεργασία με το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης των Περιοδικών, καθώς και με το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Λοιπού Υλικού.
 • Στενή συνεργασία με τους βιβλιοδέτες που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα σύγχρονα βιβλία και λήψη τεχνικών μέτρων για την ποιοτική βελτίωση της εργασίας τους.
 • Συμμετοχή στις παρουσιάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης με ξενάγηση στους χώρους του εργαστηρίου και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του.
 • Παροχή συμβουλών για καλύτερους τρόπους προστασίας και φύλαξης σπανίων βιβλίων και αρχειακού υλικού.
Υλικό προς συντήρηση
Το φθαρμένο υλικό προς συντήρηση που προέρχεται από τις Κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιλαμβάνει:
 • Παλαιά και σπάνια βιβλία από το 15ο μέχρι το 19ο αιώνα - κυρίως δερματόδετα αλλά και χαρτόδετα ή λυτά. Εφημερίδες - ελληνικές και ξένες - από το 19ο και 20ο αιώνα, περιοδικά, φυλλάδια, λυτά έγγραφα και άλλο αρχειακό υλικό.
 • Σχέδια (αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά κ.α.), χαρακτικά (ξυλογραφίες, χαλκογραφίες κ.α.) , χάρτες. Oπτικό-ακουστικό υλικό όπως φωτογραφίες, διαφάνειες, δίσκοι βυνιλίου, μικροφίλμ κ.α.
 • Από τις Ανοικτές συλλογές προέρχονται, για επιδιόρθωση, σύγχρονα βιβλία κατεστραμμένα λόγω κακής χρήσης. Ακόμα προληπτικά γίνονται εργασίες με σκοπό την προστασία κα την ενίσχυση των βιβλίων μεγάλου μεγέθους. Επίσης και για λόγους ασφαλείας προστατεύονται τα ένθετα που συνοδεύουν τα βιβλία όπως σχέδια, Cds, χάρτες, κ.α.
Φθορές
Φθορές
Οι φθορές που παρουσιάζονται οφείλονται κυρίως στην παρουσία υγρασίας και σκόνης σε παλαιότερους τρόπους φύλαξης, στην έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, σε βιολογικούς παράγοντες, και στην κακή χρήση.