Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Διάδοση σπάνιων βιβλίων μέσω διαδικτύου
Διάδοση σπάνιων βιβλίων μέσω του διαδικτύου
1ο Βραβείο NODEM & "Έργο του μήνα" για το Μάιο του 2004

Το Διαδίκτυο ανοίγει νέους ορίζοντες για τη διακίνηση ψηφιακών αντιγράφων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Η Touch & Turn (T&T) ξεκίνησε το πρόγραμμα «Διάδοσης σπανίων βιβλίων μέσω του Διαδικτύου» με σκοπό να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή σπανίων βιβλίων μέσω του παγκόσμιου ιστού.

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει και θα τεκμηριώσει τη λειτουργία της διάδοσης σπανίων βιβλίων και χειρογράφων σε βιβλιοθήκες και άλλους πολιτιστικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, μέσω της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού προτύπου της T&T Σουηδίας. Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet), ο στόχος είναι η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού προτύπου για την προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω ψηφιοποίησης.

Το Πρόγραμμα

Η «Διάδοση σπανίων βιβλίων μέσω του διαδικτύου» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2004. Το πρόγραμμα αποτελεί μια «Αποτίμηση Αγοράς» και εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία έργων για την «Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά». Στην υλοποίηση του συμμετέχουν ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί καθώς και τεχνικές εταιρείες από 5 Ευρωπαϊκές χώρες:

Πανεπιστήμιο Karl-Franzens, Graz, ΑΥΣΤΡΙΑ
Κεντρική Κρατική Βιβλιοθήκη Βερολίνου, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική Βιβλιοθήκη Ρώμης, ΙΤΑΛΙΑ
Βιβλιοθήκη Baldini, Ρώμη, ΙΤΑΛΙΑ
Οίκος Keats-Shelly, Ρώμη, ΙΤΑΛΙΑ
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ουπσάλα, ΣΟΥΗΔΙΑ

Αποστολή μας είναι:
  • να ξεκινήσουμε τη διάδοση υλικού μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
  • να αξιολογήσουμε τη δυναμική της πλατφόρμας σε σύνδεσης (online)
  • να αξιολογήσουμε την τεχνολογία με τρόπον ώστε να καθιερώσουμε ένα πρότυπο για την προβολή σπανίων βιβλίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  • να προετοιμαστούμε για ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • να προσδιορίσουμε τους κλάδους που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τη διάδοση και τους πιθανούς πελάτες και χρήστες
Η διάδοση

Με την πλατφόρμα απευθείας σύνδεσης, τα ψηφιακά βιβλία που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνολογία της Τ&Τ, θα καταστούν προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Η πλατφόρμα θα συμπεριλαμβάνει δυνατότητες για: αναζητήσεις, αντιπροσωπευτικά δείγματα, νέα, εκπαιδευτικά θέματα και καταφορτώσεις (downloads).

Θα λειτουργεί ως εικονικός (virtual) τόπος συνάντησης όπου διαφορετικές ομάδες χρηστών θα μπορούν να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος αναφορικά με τα σπάνια βιβλία και τα χειρόγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την: Katarina Przybyl
Συντονίστρια προγράμματος, Touch & Turn
katarina_AT_touchandturn.com
www.touchandturn.com