Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Ιστορικό αρχείο του Π.Κ. (Ι.Α.ΠΑ.Κ.)
Ιστορικό αρχείο του Π.Κ.
Το Ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.) συνιστά υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποσκοπεί στη συγκέντρωση και διάσωση κάθε είδους τεκμηρίων που αφορούν στην ιστορία και τη σημερινή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αναλυτικότερα οι στόχοι του είναι:
  • Η διάσωση, αρχειοθέτηση (ταξινόμηση, περιγραφή και συντήρηση) και η διάθεση στην έρευνα και σε κάθε ενδιαφερόμενο του ανενεργού ή ημιενεργού αρχειακού υλικού (οποιουδήποτε είδους εγγράφων ή εντύπων, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών αρχείων) που έχει παραγάγει ή δεχθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης (εδώ συμπεριλαμβάνονται Σχολές και Τμήματα, όργανα, διοικητικές υπηρεσίες, εργαστήρια, συνδικαλιστικοί φορείς, και φοιτητικοί σύλλογοι ή ομάδες του Πανεπιστημίου).
  • Ο εντοπισμός, η διάσωση, καταγραφή, πρόσκτηση ή αναπαραγωγή, αρχειοθέτηση και διάθεση στην έρευνα και σε κάθε ενδιαφερόμενο αρχειακού υλικού που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο και βρίσκεται στην κατοχή μελών ή πρώην μελών του Πανεπιστημίου (διδασκόντων, φοιτητών, υπαλλήλων), φορέων, ή και ιδιωτών.
  • Το Ι.Α.ΠΑ.Κ συγκεντρώνει επίσης προφορικές μαρτυρίες παλαιών στελεχών του Πανεπιστημίου και πολιτών για την ιστορία, τη ζωή και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Το Ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.) άρχισε να οργανώνεται και να συλλέγει υλικό την άνοιξη του 2002. Για την πληρέστερη υλοποίηση των στόχων του το Ιστορικό αρχείο απευθύνεται σε όλους όσους κατέχουν υλικό που αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα μπορούσε να φωτίσει κάποιες πλευρές της πανεπιστημιακής ζωής. Το Ι.Α.ΠΑ.Κ ζητά από οποιονδήποτε κατέχει τέτοιο υλικό (έγγραφα, έντυπα, φωτογραφίες, video, κασέτες κλπ.) να το γνωστοποιήσει και να επιτρέψει την αναπαραγωγή του (φωτοτυπική, φωτογραφική ή ηλεκτρονική). Σαράντα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου, μεγάλος όγκος αρχειακού υλικού κινδυνεύει να χαθεί ανεπιστρεπτί. Πρέπει να καταβληθεί από όλους προσπάθεια να εντοπιστούν και να διασωθούν τα τεκμήρια της ιστορίας του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εκφάνσεις, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου και των μελών του με τις τοπικές κοινωνίες που το περιβάλλουν κατά τις πρώτες περιόδους λειτουργίας του ιδρύματος.

Το Ι.Α.ΠΑ.Κ εδρεύει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : iapak
Τηλέφωνο : 28310-77829