Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης :: Τι είναι το ΚΕΤ
Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (KET) ιδρύθηκε στις 20 Iουλίου 1999 με κοινή απόφαση του Πανεπιστημίου Kρήτης και της Eπιτροπής της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί ως τμήμα της Bιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Kρήτης και συνεργάζεται στενά με τα τμήματα εκείνα του Πανεπιστημίου που προσφέρουν μαθήματα ή ασχολούνται ερευνητικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Πού βρίσκεται & Ωράριο λειτουργίας

Το ΚΕΤ βρίσκεται στο 2ο επίπεδο της Βιβλιοθήκης, στη μονάδα του Ρεθύμνου, στο κέντρο της Πληροφοριακής Συλλογής (Reference), με άμεση πρόσβαση από το Γραφείο Δανεισμού και το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης χρηστών της Βιβλιοθήκης. Το ΚΕΤ είναι ανοιχτό για τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο, 09:00 έως 20:00. Η αναζήτηση του υλικού από τα ράφια μπορεί να γίνει ελεύθερα από τον ίδιο το χρήστη ή με την καθοδήγηση του υπεύθυνου υπαλλήλου από τις 09:00 έως τις 14:30 καθημερινά. Για καλύτερη εξυπηρέτηση επικοινωνείτε ηλεκτρονικά (gdiamant_AT_lib.uoc.gr, ή libr_AT_lib.uoc.gr) ή τηλεφωνικά (τηλ. 28310 77848, 77847, 77844, 77817).

Ένα μόνο μέρος από τη συλλογή του ΚΕΤ, (μονογραφίες, σειρές και φυλλάδια) δανείζεται στα μέλη της Βιβλιοθήκης για τρεις ημέρες ενώ το υπόλοιπο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα στο αναγνωστήριο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσα από τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χρήσιμο για τους εξωτερικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης, να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους υπαλλήλους πριν επισκεφτούν το ΚΕΤ και αναζητήσουν μόνοι το υλικό τους.

Στόχοι του ΚΕΤ
Ανάμεσα στους στόχους του KET περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • H δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη στήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • H παροχή ελεύθερης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης πρόσβασης του ακαδημαϊκού, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων, με θέματα που αναφέρονται στην Eυρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τους θεσμούς της.
  • H στενή συνεργασία του με τις υπηρεσίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει σε θέματα ευρωπαϊκής πληροφόρησης και ενημέρωσης.
  • H ιδιαίτερη έμφαση στη συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις δράσεις και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αφορούν στην ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης.
  • Η στενή συνεργασία και ο συντονισμός του και με τα άλλα ΚΕΤ της Ελλάδας και εξωτερικού.
  • Η προώθηση ερευνών, η εκπόνηση μελετών και η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων) σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Ο όγκος των πληροφοριών για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο μεγάλος ώστε, σε καθημερινή βάση, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να βρουν πάντα και με ευκολία τις πληροφορίες που αναζητούν. Επίσης, τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και οι πολίτες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα επουσιώδη από τα ουσιώδη γεγονότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί ήταν οι δύο σημαντικοί λόγοι που υπαγόρευσαν μια προσπάθεια οργάνωσης των πηγών πληροφόρησης για ευρωπαϊκά θέματα, η οποία αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα τρία αρχεία :

  1. Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης: αναλυτική παρουσίαση
  2. Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης: αντιπροσωπείες των θεσμικών οργάνων, υπηρεσίες και δίκτυα πληροφόρησης της Ε.Ε. για τους πολίτες και
  3. Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης: σύγχρονα εργαλεία
Προσωπικό Στήριξης του ΚΕΤ

Μανώλης Κουκουράκης
Αναπληρωτής Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και του ΚΕΤ

Γεωργία Διαμαντάκη

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του ΚΕΤ (πληροφόρηση, καταλογογράφηση)