Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Διαδανεισμός :: Τι είναι η Υπηρεσία Διαδανεισμού
Υπηρεσία Διαδανεισμού
Είναι η υπηρεσία η οποία προμηθεύεται υλικό το οποίο η Βιβλιοθήκη δεν περιλαμβάνει στη συλλογή της.

Ο διαδανεισμός στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει οργανώσει σε όλες τις μονάδες της υπηρεσία διαδανεισμού

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να :

 • προμηθευτεί φωτοαντίγραφα άρθρων, πρότυπα, πατέντες και γενικά πληροφοριακό υλικό
 • δανειστεί βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, κ.λ.π.
Βιβλιοθήκες - Προμηθευτές.

Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει συνεργασία και μπορεί να προμηθευτεί υλικό από τις παρακάτω Βιβλιοθήκες:

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα

 • Επί μέρους μονάδες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Βιβλιοθήκη Ηρακλείου).
 • Ελληνικές Επιστημονικές και Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες μέλη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 • Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές και Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες οι οποίες δεν είναι μέλη του δικτύου ΕΔΕΤΒ

Βιβλιοθήκες στο Εξωτερικό

 • British Library (Μ. Βρετανία).
 • GBV - Gemeinsamer Bibliotheksverbund (Γερμανία).
 • Ingenta (Η.Π.Α.)
 • Subito (Γερμανία).
 • Technical University Delft Library (Ολλανδία).
 • IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Τρόπος και χρόνος παράδοσης.
Για άρθρα, πρότυπα, πατέντες και γενικά πληροφοριακό υλικό η παράδοση μπορεί να γίνει μέσω :
 • Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ('Αμεση παράδοση).
 • Τηλεομοιότυπου ('Αμεση παράδοση).
 • Ταχυδρομείου (Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 2 έως 5 ημέρες).
Για βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων κ.λ.π. η παράδοση γίνεται μέσω ταχυδρομείου και ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 2 έως 5 μέρες.
Ενημέρωση χρηστών.
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το γραφείο της υπηρεσίας με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την άφιξη του υλικού.
Χρέωση
Το κόστος του υλικού, σε κάθε περίπτωση, επιβαρύνει το χρήστη:

Για βιβλία:
Από Ελληνικές Βιβλιοθήκες ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς.
Από Βιβλιοθήκες του εξωτερικού, το κόστος καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη η οποία προμηθεύει το υλικό.

Για άρθρα, πρότυπα, πατέντες και γενικά πληροφοριακό υλικό:
Από Ελληνικές Βιβλιοθήκες το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των σελίδων και τον τρόπο παράδοσης.
Από Βιβλιοθήκες του εξωτερικού, το κόστος καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη η οποία προμηθεύει το υλικό.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας
Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της πόλης ως "εξωτερικοί χρήστες".
Έντυπα Παραγγελίας

Τα έντυπα παραγγελίας υλικού συμπληρώνονται και παραδίδονται στην Υπηρεσία Διαδανεισμού. Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας υλικού.

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την Υπηρεσία Διαδανεισμού στις διευθύνσεις  illret@lib.uoc.gr (Ρέθυμνο) και illher@lib.uoc.gr (Ηράκλειο).