Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Υποστήριξη Χρηστών με Αναπηρία (ΑμεΑ)
ΑμεΑ (Υποστήριξη  Χρηστών  με Αναπηρία)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της εδραίας πεποίθησης ότι η αναπηρία δεν αποτελεί μόνο έναν εκ γενετής ή επίκτητο φυσικό περιορισμό, αλλά συνιστά  κυρίως -σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών- μια κοινωνική συνθήκη ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ακυρωθεί στην πράξη η διάκριση της αναπηρίας, προσφέροντας ένα περιβάλλον ικανό να άρει κατά το δυνατόν τα υφιστάμενα εμπόδια.

Στο πλαίσιο αυτό:

Α. όλοι οι φυσικοί χώροι της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι σχεδιασμένοι ώστε να είναι προσβάσιμοι για άτομα με αμαξίδια (υπάρχουν σχετικοί διάδρομοι πρόσβασης, κεκλιμένα επίπεδα και ανελκυστήρες μεταξύ των ορόφων).
Σε κάθε κτήριο υπάρχει επίσης ειδική τουαλέτα για άτομα με αναπηρία (WC-AMEA). 

Β. Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους «εντυπο-ανάπηρους» χρήστες της, φοιτητές και φοιτήτριες με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση και άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους (ορισμός σύμφωνα με ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007), τα παρακάτω:

α)Δύο σταθμούς εργασίας με πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και εξοπλισμό υποστήριξης για χρήστες με προβλήματα όρασης αλλά και για χρήστες με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα.

Η πρόσβαση και η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης Χρηστών, στα τηλέφωνα:

Ρέθυμνο: 28310 77844

Ηράκλειο: 2810 393235

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amea@lib.uoc.gr

β) Αιτήσεις συγγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες με αναπηρία έχουν δυνατότητα να αιτηθούν τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή. Η υπηρεσία έρχεται σε επικοινωνία με τους εκδότες, στη συνέχεια μετατρέπει και τροποποιεί το υλικό σε προσβάσιμη μορφή και το αναρτά στην Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib Οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση στο υλικό που αιτήθηκαν μέσω της AMELib.

Διαδικασία χορήγησης συγγραμμάτων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή

Αίτημα χορήγησης συγγραμμάτων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή

γ) Χρήση της AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ελεγχόμενης πρόσβασης - Accessible Multi-modal Electronic Library).

Η AMELib αποτελεί μία προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή που προσφέρει στους εντυπο-ανάπηρους χρήστες περιεχόμενο σε «προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή» (pdf, word, e-pub, daisy), στηριζόμενη στην εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.. Το περιεχόμενο της AMELib εμπλουτίζεται διαρκώς με την ανάρτηση τίτλων από τους συμμετέχοντες φορείς.

Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση επιτυγχάνεται με κωδικούς ελεγχόμενης πρόσβασης μόνο για εντυπο-ανάπηρους χρήστες. Οι χρήστες δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύννομη χρήση του προσβάσιμου υλικού, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β 2065 24.10.2007), λαμβάνοντας γνώση για τις συνέπειες που επισείει ο νόμος περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων 2121/1993, σε περίπτωση παραβίασης.

Φόρμα εγγραφής χρηστών στην AMELib - https://amelib.seab.gr/registration-form

Η AMELib δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και απευθύνεται πρωτίστως στους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.