Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Υποστήριξη Χρηστών με Αναπηρία (ΑμεΑ) :: Εξοπλισμός και Λογισμικό για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
ΑμεΑ (Υποστήριξη Χρηστών με Αναπηρία)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησε από το 2003 στη δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών με Ειδικές Ανάγκες με την εγκατάσταση ειδικού σταθμού εργασίας κατάλληλου για χρήστες με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα και προβλήματα όρασης.
Η Υπηρεσία αναπτύχθηκε αρχικά στα πλαίσια του έργου Διεύρυνση των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Χρηστών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Ο εξοπλισμός αναβαθμίστηκε και επικαιροποιήθηκε το 2019, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ο εξοπλισμός αποτελείται σήμερα από δύο σταθμούς εργασίας με πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα εξής εργαλεία:

Ρέθυμνο:

 • Εκτυπωτή Braille
 • Σαρωτή
 • Συνθέτη φωνής Innoetics TTS Reader
 • Λογισμικό Supernova που λειτουργεί ως:
  • Αναγνώστης οθόνης. Με τη βοήθεια του προγράμματος σύνθεσης φωνής επιτυγχάνεται η ανάγνωση των δεδομένων της οθόνης
  • Μεγεθυντής οθόνης. Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει στην οθόνη όλα τα γραφικά στοιχεία σε μεγέθυνση. Διαθέτει επίσης λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.

Ηράκλειο:

 • Συσκευή οθόνης Braille που συνδέεται με σταθμό εργασίας και επιτρέπει την απτική πρόσβαση στα κείμενα σε μορφή Braille χωρίς να χρειάζεται η παραγωγή εγγράφων ή βιβλίων Braille
 • Εκτυπωτή Braille
 • Σαρωτή
 • Συνθέτη φωνής Innoetics TTS Reader
 • Λογισμικό Supernova που λειτουργεί ως:
  • Αναγνώστης οθόνης. Με τη βοήθεια του προγράμματος σύνθεσης φωνής επιτυγχάνεται η ανάγνωση των δεδομένων της οθόνης
  • Μεγεθυντής οθόνης. Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει στην οθόνη όλα τα γραφικά στοιχεία σε μεγέθυνση. Διαθέτει επίσης λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.

Η πρόσβαση και η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης Χρηστών, στα τηλέφωνα:

Ρέθυμνο: 28310 77844

Ηράκλειο: 2810 393235

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amea@lib.uoc.gr