Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Φωτοτυπίες - Εκτυπώσεις
Η Βιβλιοθήκη του ΠΚ παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκτυπώσεων – φωτοτυπιών μέσω νέου συστήματος ανέπαφων καρτών.
 
Οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται τόσο στα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης που λειτουργούν και ως εκτυπωτές αλλά και απευθείας στους εκτυπωτές.
 
Αρχεία προς εκτύπωση μπορούν να σταλούν από όλους τους Υπολογιστές της Βιβλιοθήκης, ή και εκτός των κτιρίων της, μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής στα φωτοτυπικά μηχανήματα.
 
- Οδηγίες έγχρωμης εκτύπωσης (Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου)
 
Διαδικτυακή αποστολή αρχείου προς εκτύπωση: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής της για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της γνώσης, του πολιτισμού, της καινοτομίας και της εφευρετικότητας, παρέχει Υπηρεσία Τρισδιάστατων Εκτυπώσεων (Υ.Τ.Ε.) και προσφέρει νέες τεχνολογίες και εργαλεία στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι εκτυπωτές της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι για την κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων από πλαστικό νήμα, με τη χρήση σχεδίων που μεταφορτώνονται από ψηφιακό αρχείο υπολογιστή. Η Βιβλιοθήκη παρέχει ενημέρωση και οδηγίες για τη χρήση λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τη δημιουργία σχεδίων και κατάλληλων αρχείων προς εκτύπωση.

Προκειμένου να παρέχονται βέλτιστες υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη και οι χρήστες της οφείλουν να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες:

Υποβολή αιτήματος 3D εκτύπωσης