Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Υποστήριξη Χρηστών με Αναπηρία (ΑμεΑ) :: Διαδικασία χορήγησης συγγραμμάτων σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή σε εντυπο-ανάπηρους φοιτητές

Οι εντυπο-ανάπηροι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή.

Η διάθεση των συγγραμμάτων σε «προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή» (pdf, word, e-pub, daisy κλπ), δεν αποτελεί "παραχώρηση δικαιώματος" ή "άδεια χρήσης", αλλά εξαίρεση από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία (Νόμος 2121/1993 και ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 όπως ισχύουν).

Για την εξυπηρέτηση των εντυπο-ανάπηρων χρηστών τους, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν δημιουργήσει την ειδική προσβάσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), στην οποία αναρτούν τα ηλεκτρονικά αντίτυπα των προσβάσιμων συγγραμμάτων.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση του ανωτέρω δικαιώματος πρέπει :

Α. να εγγραφούν στην AMELib, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα συγγράμματα που περιέχει (ενδεχομένως ορισμένα από τα συγγράμματα που τους ενδιαφέρουν περιέχονται ήδη στην AMELib).

Η εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης:

Φόρμα εγγραφής χρηστών στην AMELib https://amelib.seab.gr/registration-form

Για να εγκριθεί η αίτηση ενός φοιτητή και να του χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στην AMELib, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στη Βιβλιοθήκη:

  1. Σχετικής Βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματός του, ότι πρόκειται όντως για δικαιούχο εντυπο-ανάπηρο άτομο βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
  2. Υπεύθυνης Δήλωσης ότι ο φοιτητής είναι ενήμερος για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης της  AMELib (τα ψηφιακά βιβλία που παρέχονται μέσω της AMElib διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική του χρήση και δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν/δανειστούν/διανεμηθούν σε τρίτους).

Η Βιβλιοθήκη δεν χορηγεί κωδικούς πρόσβασης στην AMELib αν δεν λάβει την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση.

Β.  να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη για να αιτηθούν τα συγγράμματα που χρειάζονται (εφόσον δεν περιέχονται ήδη στην AMELib).

Η Βιβλιοθήκη έρχεται σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους  εκδότες, οι οποίοι υποχρεούνται από το νόμο να διαθέσουν τα συγκεκριμένα συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή εντός 30 ημερών. Διαφορετικά, η Βιβλιοθήκη προβαίνει στην ψηφιοποίηση του συγγράμματος από τα αντίτυπα που διαθέτει και το αναρτά σε προσβάσιμη μορφή στην AMELib, μέσω της οποίας οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στο υλικό που αιτήθηκαν.