Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Δανεισμός :: Η Υπηρεσία Δανεισμού
Υπηρεσία Δανεισμού

- διεξάγει το δανεισμό και φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή του δανειζόμενου υλικού.
- επεξεργάζεται τα δεδομένα του δανεισμού με τη δημοσίευση στατιστικών πινάκων κ.λ.π.
- διαχειρίζεται το υλικό που προορίζεται για ελεγχόμενη, εντός της Βιβλιοθήκης, κυκλοφορία (οπτικοακουστικό υλικό κλπ.)
- τηρεί βιβλίο επισκεπτών της Βιβλιοθήκης
- ελέγχει την έξοδο και λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την ασφάλεια του υλικού, τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας, όσο και κατά το χρόνο που η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή, σε συνεργασία με την υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας του Π.Κ.
- έχει την ευθύνη λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
- έχει την εποπτεία των αναγνωστήριων και των ανοικτών συλλογών.
- έχει την ευθύνη για την τακτοποίηση των ανοικτών συλλογών και την επανατοποθέτηση των επιστρεφόμενων βιβλίων, υλικού κ.λ.π.
- έχει την αρμοδιότητα σε θέματα σχετικά με τη συντήρηση και την καθαριότητα του κτιρίου της Βιβλιοθήκης

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την Υπηρεσία Δανεισμού στις διευθύνσεις  circ-ret@lib.uoc.gr (Ρέθυμνο) και  circ-her@lib.uoc.gr (Ηράκλειο).