Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Πληροφόρηση & Εκπαίδευση χρηστών :: Τι είναι η Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών
Πληροφόρηση και Εκπαίδευση Χρηστών

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών το οποίο:
- είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης τόσο στη βασική χρήση της όσο και στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
- διαχειρίζεται την πληροφοριακή συλλογή της Βιβλιοθήκης (έντυπη και ηλεκτρονική) 
- βοηθάει τους χρήστες στις βιβλιογραφικές και θεματικές αναζητήσεις τους
- παρέχει εξειδικευμένες και έγκυρες βιβλιογραφικές και άλλες πληροφορίες στα βασικά γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες,  τις επιστήμες αγωγής, την ιατρική και τις θετικές επιστήμες
- συνεργάζεται με τα γραφεία παραγγελιών, καταλογράφησης κλπ. και συντονίζεται μαζί τους καθώς και με τις επί μέρους επιτροπές παραγγελιών των Τμημάτων, για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης των συλλογών σύμφωνα με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη γενικότερη πολιτική του ιδρύματος
- συγκεντρώνει τα αιτήματα των χρηστών για υλικό που δε διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη και τα προωθεί είτε προς παραγγελία είτε προς το Γραφείο Διαδανεισμού
- εκδίδει πληροφοριακά φυλλάδια -σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή- για τη Βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της και το υλικό της
- συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό για την οργάνωση και κατάρτιση της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού
- συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης
- ξεναγεί ομάδες επισκεπτών και τους ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
- συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Έρευνας και Ανάπτυξης για την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης
- οργανώνει εκθέσεις βιβλίου πάνω σε επίκαιρα ή εορταστικά θέματα
- καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους αναγνώστες στη χρήση των ολοκληρωμένων σταθμών εργασίας (integrated work stations) με τους οποίους είναι εφοδιασμένη κάθε επί μέρους μονάδα της Βιβλιοθήκης και μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση:

  • στον on-line κατάλογο της Βιβλιοθήκης
  • σε όλες τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το Πανεπιστήμιο ή η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση
  • σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία με τα οποία οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας, παραγωγής, δημοσίευσης και διάδοσης της πληροφορίας