Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Λογισμικό Ανίχνευσης Λογοκλοπής

Λογισμικό Ανίχνευσης Λογοκλοπής ( turnitin )

Το turnitin είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (web based software platform) με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, που απευθύνεται σε διδάσκοντες, οι οποίοι θέλουν να προβούν σε έλεγχο αυθεντικότητας (λογοκλοπής) των εργασιών που τους καταθέτουν οι φοιτητές στο πλαίσιο ενός μαθήματος.

Το turnitin μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με τη μορφή πρόσθετης λειτουργικότητας (turnitin plugin) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης/πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης όπως τα moodle & Open eClass που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας για τη λογοκλοπή και την εξασφάλιση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας.

Αντιπαραβάλλει τις εργασίες με μια βάση κειμένων προκειμένου να ανιχνεύσει ομοιότητες με υπάρχοντα κείμενα, για την ανίχνευση λογοκλοπής στις εργασίες (σεμιναριακές,  πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης, διδακτορικές διατριβές) των φοιτητών του Ιδρύματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι και έχουν την ευθύνη διαπίστωσης εάν οι τυχόν ανιχνευθείσες  κειμενικές ομοιότητες σε κείμενα εργασιών, συνιστούν περιστατικά λογοκλοπής.

Με απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα χρησιμοποιούν το turnitin ως κοινό σύστημα για την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής.

Η προμήθειά του γίνεται με ευνοϊκούς όρους για κάθε ίδρυμα υπό τον συντονισμό του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Για την απόκτηση κωδικών στο σύστημα turnitin παρακαλούνται οι διδάσκοντες να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης (Μανόλης Κουκουράκης, manolis_AT_uoc.gr).