Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές
Κλειστές συλλογές
Κλειστές συλλογές

Στις Κλειστές συλλογές της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο φυλάσσονται έντυπα, αρχεία και φωτογραφίες, ένα υλικό που, λόγω της σπανιότητας, της ιστορικής είτε (και) της καλλιτεχνικής του σημασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Το υλικό αυτό προέρχεται είτε από αγορές είτε από δωρεές.

Πολιτική της Βιβλιοθήκης είναι να διατηρεί τις προσωπικές βιβλιοθήκες των διαφόρων συλλεκτών, που αγοράστηκαν είτε δωρήθηκαν αδιάσπαστες, ώστε να παραμένει ανέπαφο το στίγμα των ενδιαφερόντων των συγκεκριμένων προσωπικοτήτων.

Το τμήμα Κλειστών συλλογών είναι αρμόδιο για την :
  • Λειτουργία και την ασφάλεια του υλικού των Κλειστών συλλογών
  • Εξυπηρέτηση των αναγνωστών
  • Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του σπάνιου υλικού
  • Διαφύλαξη και διαχείριση του αρχειακού υλικού
  • Οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων προβολής τόσο του σπανίου όσο και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης
  • Έκδοση ειδικών πληροφοριακών φυλλαδίων
  • Συλλογή τεκμηρίων και μουσειακών αντικειμένων