Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας Κλειστών συλλογών
Κλειστές συλλογές
- Οι Κλειστές συλλογές λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
- Ο αναγνώστης δεν έχει πρόσβαση στα ράφια αλλά εξυπηρετείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
- Τα βιβλία στο χώρο αυτό, με εξαιρέσεις τα Σπάνια ταξινομημένα και τα βιβλία της Συλλογής Αθανασιάδη, δεν ακολουθούν την ταξινόμηση του Κογκρέσου. Οι περισσότερες συλλογές ταξινομούνται με βάση τα τρία γράμματα που κωδικοποιούν το όνομα του πρώην κτήτορα της συλλογής και τον αριθμό εισαγωγής του Βιβλίου στη Βιβλιοθήκη. Επί παραδείγματι: ΠΠΚ 112345 = Βιβλίο Συλλογής Παπακώστα με αριθμό εισαγωγής 112345.
- Το υλικό των Κλειστών συλλογών είναι μη δανειζόμενο και διαβάζεται μόνο στο αναγνωστήριο του χώρου αυτού. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για ένα εικοσιτετράωρο σε βιβλία του 20ου αιώνα, για καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον ο υπεύθυνος κρίνει ότι το βιβλίο μπορεί να δανειστεί.
- Για βιβλία που τυπώθηκαν πριν το 1930 απαγορεύεται αυστηρά η φωτοτύπηση. Νεότερες εκδόσεις φωτοτυπούνται μόνο, όταν η φωτοτύπηση δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πρωτοτύπου.
- Υλικό που δεν φωτοτυπείται και είναι καταγραμμένο διατίθεται, ύστερα από αίτηση του αναγνώστη, σε microfilm είτε σε ψηφιακή μορφή.
- Όσα βιβλία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και τις επόμενες ημέρες παραδίδονται στον υπάλληλο, ο οποίος ενεργοποιεί την κράτηση για όσες ημέρες του υποδείξει ο χρήστης.
- Ο αναγνώστης των Κλειστών συλλογών μπορεί να παραγγείλει και να χρησιμοποιεί μέχρι πέντε βιβλία.