Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Διαδανεισμός :: Κανόνες Διαδανεισμού
1. Η υπηρεσία Διαδανεισμού (Interlibrary Loan Service) προμηθεύει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης άρθρα, μονογραφίες, ή άλλο υλικό μέσω του εθνικού και του διεθνούς δικτύου διαδανεισμού.
2. Η δαπάνη για το διαδανεισμό βαρύνει τον παραγγέλλοντα και καλύπτει την τιμή που καταβάλλει η Βιβλιοθήκη Π.Κ. στην αποστέλλουσα Βιβλιοθήκη.
3. Μη μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να παραγγέλλουν άρθρα, βιβλία κλπ. μέσω του υπηρεσίας διαδανεισμού, το κόστος όμως της όλης διαδικασίας επιβαρύνεται επιπλέον με 20%..
4. Στις περιπτώσεις δανεισμού του πρωτοτύπου, ο δανειζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποζημίωση εξαιτίας φθοράς ή απώλειάς του.