Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης :: Έντυπη συλλογή
Μονογραφίες, σειρές και φυλλάδια

Το υλικό αυτό ταξινομείται με βάση την ταξινόμηση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, βρίσκεται στο χώρο του ΚΕΤ και αναζητείται μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

Στατιστικές σειρές - Eurostat
Εκτός από το ηλεκτρονικό υλικό της Eurostat (Eudor-Stat του 1999 σε CD-ROM), στη συλλογή του ΚΕΤ περιλαμβάνονται οι παρακάτω έντυπες εκδόσεις της Επίσημης Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
 • Η Ευρώπη σε αριθμούς (4η έκδοση)
 • ACP ALA MED: basic statistics, 1996
 • Education across the European Union: statistics and indicators
 • Eurostat Yearbook : A statistical eye on Europe
 • Eurostatistics: Data for short-term economic analysis
 • Key figures: Bulletin of economic trends
 • Labour costs: updating 1992-95
 • Labour force survey
 • Panorama of the EU industry 97
 • Portrait of the regions, 1993
 • Social portrait of Europe, 1998
 • Statistics in focus
Επίσημα Έγγραφα των Θεσμικών Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Στην έντυπη συλλογή του ΚΕΤ περιλαμβάνονται τα παρακάτω επίσημα έγγραφα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
 • Επίσημα έγγραφα COM (1999-2001) της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, καθώς και άλλων οργανισμών σχετικά με τις προτάσεις για κάποιο θέμα.
 • Έγγραφα CES (1999-2001) που περιλαμβάνουν τις γνωμοδοτήσεις της ΟΚΕ (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής).
 • Έγγραφα CdR (1999-2001) που περιλαμβάνουν τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών.
 • Δελτίο Δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1999-2001).
 • Regulations.
 • European Parliament Working Papers.

Η Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM, Eur-lex,Celex με κωδικό πρόσβασης μέσω του ΚΕΤ)

Περιοδικά και ενημερωτικά δελτία
 • Γυναίκες της Ευρώπης 1999-2000
 • Δελτίο ΕΕ 1999
 • Ευρωπαϊκή Αλιεία 2000
 • Ευρωπαϊκή Έκφραση
 • Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα 1999-2000
 • Ευρώπη χωρίς σύνορα 1999-2000
 • Agricultural markets: prices
 • Biblio
 • Bulletin of the European Union Supplement 1/2000
 • Communique
 • Cordis Focus
 • Consumer Voice
 • The Courier 1999
 • Development 1999
 • Eirobserver 1999
 • Environment for Europeans 1999
 • Euroabstracts 1999
 • Eurobarometer: public opinion in the European Community
 • Euroinfo
 • European Economy 1993-
 • European Economy - Reports & Studies 1997, 1999, 2000
 • European Economy - Supplements A, B, C, 1999
 • Gender Equality Magazine Inforegio
 • Innovation & Technology Transfer
 • Le Magazine Nature
 • RTD info: Magazine for European Research
 • Sigma : the bulletin of European Statistics
 • Terminologie et Traduction
 • Vocational Training Information Bulletin
Εφημερίδες
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Cedefop Info
 • Eur-op News