Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Εργαστήριο συντήρησης :: Οργάνωση-Προγραμματισμός
Εργαστήριο συντήρησης
Για την επίτευξη των σκοπών του το τμήμα συντήρησης
 • Έχει επιλέξει την εφαρμογή των μεθόδων της προληπτικής συντήρησης (conservation preventive). Εφαρμόζει επίσης τη συντήρηση και αποκατάσταση κατά περίπτωση (conservation active) και συνεργάζεται με εξωτερικά εργαστήρια και εξειδικευμένους βιβλιοδέτες.
 • Για κάθε επιμέρους συλλογή και αρχείο πριν την εφαρμογή των μεθόδων το Τμήμα Συντήρησης ακολουθεί την παρακάτω οργάνωση:
  • Καταγραφή και εκτίμηση των φθορών και της κατάστασης διατήρησης της Συλλογής και των έργων. Η προτεραιότητα για συντήρηση των παραπάνω Συλλογών , καθορίζεται μετά από στενή συνεργασία με το προσωπικό των Κλειστών Συλλογών.
  • Σχεδιασμός των απαραίτητων εργασιών προληπτικής συντήρησης (conservation preventive) ανάλογα με τις ανάγκες της Συλλογής.
  • Επιλογή των κατάλληλων και απαραίτητων αναλώσιμων αρχειακών υλικών.
  • Εκτίμηση του οικονομικού κόστους.
  • Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις επείγουσες περιπτώσεις και για τα έργα μουσειακής αξίας.
 • Έχει εξοπλίσει, σταδιακά, το εργαστήριο με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των επεμβάσεων προληπτικής συντήρησης (conservation preventive) και σε μεγάλο βαθμό των επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης κατά περίπτωση (conservation active). Οι εργασίες γενικά περιλαμβάνουν στεγνό επιφανειακό καθαρισμό, υγρό καθαρισμό, συμπληρώσεις, στερεώσεις, αποκατάσταση βιβλιοδεσίας, προστασία σε αρχειακά κουτιά και φακέλους, ειδικούς τρόπους ανάρτησης κ.α.
Όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (conservation preventive) γίνονται βάσει των αρχών που έχουν παγιωθεί σε διεθνή συνέδρια των τελευταίων ετών. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι "αρχειακά", δηλαδή έχουν ειδικές προδιαγραφές (ISO) και είναι προϊόντα μακροχρόνιας έρευνας από διεθνή ινστιτούτα συντήρησης.