Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Δανεισμός :: Ποιοι θεωρούνται χρήστες
1. Οι εσωτερικοί χρήστες

1. Όλα τα ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με ειδική κάρτα. Η κάρτα εξασφαλίζει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και είναι αυστηρά ατομική.
2. Τα νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού για να έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να εφοδιασθούν με την ειδική κάρτα μέλους και να λάβουν πλήρη γνώση του παρόντος κανονισμού και να ενημερωθούν σχετικά με το μηχανογραφικό σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
3. Οι πρωτοετείς φοιτητές αποκτούν την κάρτα χρήσης, αφού πρώτα παρακολουθήσουν το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρήση της Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους. Δικαίωμα χρήσης έχουν επίσης οι ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κρήτης δικαιούνται κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης ατελώς για τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

2. Οι εξωτερικοί χρήστες

Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, καθώς και εταιρίες και οργανισμοί, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικοί χρήστες, ως εξής:

1. συμπληρώνουν ειδική έντυπο αίτηση αποδεχόμενοι ενυπογράφως τους όρους που αναγράφονται.
2. εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, εκδίδεται ειδική κάρτα που φέρει τη φωτογραφία του Εξωτερικού χρήστη και προσκομίζεται απαραιτήτως κατά τη διαδικασία του δανεισμού.
3. καταχώρηση ανακριβών στοιχείων (στοιχεία διαμονής κλπ.) συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από μέλους της Βιβλιοθήκης
4. Οι Εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν ετήσια συνδρομή μέλους, η οποία καθορίζεται από το Διευθυντή.
5. Αν απουσιάζει από τη διεύθυνση μονίμου διαμονής για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, ο Εξωτερικός χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.
6. Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα αφαίρεσης της κάρτας μέλους του Εξωτερικού χρήστη σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Βιβλιοθήκης

 

3. Επισκέπτες

Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό στα αναγνωστήρια και τις ανοικτές συλλογές της Βιβλιοθήκης εγγραφόμενοι κάθε φορά στο βιβλίο επισκεπτών το οποίο βρίσκεται στην είσοδο.