Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Πληροφόρηση & Εκπαίδευση χρηστών :: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου οι χρήστες της να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έντυπες και ηλεκτρονικές.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, ερευνητές κλπ, και υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, συνοδεύονται δε από έντυπο πληροφοριακό υλικό.

  • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους ενημερώνει για τις συλλογές καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες της. Η συμμετοχή (μία φορά) θεωρείται υποχρεωτική για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη και την ενεργοποίηση δικαιώματος δανεισμού.
  • Επίσης, η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί σεμινάρια Αναζήτησης Βιβλιογραφίας εξειδικευμένα ανά επιστημονική περιοχή και σε συννενόηση με τις γραμματείες των Τμημάτων ή / και τους διδάσκοντες.
  • Τέλος, προσφέρονται σεμινάρια εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα για τους επισκέπτες φοιτητές σχετικά με τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της.