Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης :: Βάσεις Δεδομένων της Ε.Ε.
Για μια αποτελεσματική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων που παρουσιάζουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, επισκεφτείτε την αντίστοιχη ενότητα του "Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης" στη διεύθυνση http://www.edc-network.gr/databases.html
Δεν υπάρχουν εγγραφές σε αυτή την κατηγορία και τύπο.