Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Μανουήλ Γεδεών (1851-1943)
Κλειστές συλλογές
Μανουήλ Γεδεών

Ο Κωνσταντινουπολίτης λόγιος Μ. Γεδεών, ο οποίος διατέλεσε Χρονογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Μέγας Χαρτοφύλαξ του Πατριαρχείου καθώς επίσης και Υπομνηματογράφος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, υπήρξε από τους πιο βαθείς γνώστες της βυζαντινής και πατριαρχικής ιστορίας.

Απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής ασχολήθηκε αρχικά με τη δημοσιογραφία συνεργαζόμενος με τις εφημερίδες «Κωνσταντινούπολις» και «Μικρά Ασία», ενώ για μικρό διάστημα έγινε ο εκδότης των εφημερίδων «Πρωΐα» (1876) και «Ανατολή» (1877). Γρήγορα όμως στράφηκε στις ιστορικές έρευνες. Στο έργο αυτό βοηθήθηκε ιδιαίτερα από την συνεργασία του με το περ. «Εκκλησιαστική Αλήθεια», επίσημο όργανο του Πατριαρχείου του οποίου υπήρξε για ένα διάστημα και Αρχισυντάκτης. Ο τίτλος του Μ. Χαρτοφύλακα από το 1897, διευκόλυνε την πρόσβαση του στα πατριαρχικά αρχεία. Η παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη του έδωσε την ευκαιρία να αναμιχθεί σε όλα τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσαν εκείνη την εποχή το Πατριαρχείο (πρβ. Βουλγαρικό Σχίσμα).

Από το 1921 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα διευθύνοντας τον ιδρυμένο από αυτόν (1926) «Σύλλογο των Μεσαιωνικών Γραμμάτων». Στις αρχές τις δεκαετίας του '30 ο Γεδεών φαίνεται να συνδέθηκε με τον Γεώργιο Αρβανιτίδη. Αυτός συνήθιζε να ενισχύει τα πενιχρά εκείνο τον καιρό οικονομικά του Κωνσταντινουπολίτη λογίου. Από τη μεριά του o τελευταίος ανταπέδιδε την ευεργεσία παρέχοντας στο συλλέκτη και επίδοξο λόγιο πολύτιμες πληροφορίες, διαμεσολαβήσεις στην ανεύρεση σπάνιων αντιτύπων και συνήθιζε τέλος να του χαρίζει βιβλία της προσωπικής του βιβλιοθήκης, εμπλουτισμένα με πολύτιμες σημειώσεις, επιστολές λογίων με τους οποίους ο Γεδεών αλληλογραφούσε, αποκόμματα εφημερίδων, κάποτε και φωτογραφίες.

Φωτογραφική παρουσίαση αντιτύπων της Βιβλιοθήκης Αρβανιτίδη προερχόμενα από τον Μανουήλ Γεδεών

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Βιβλιοθήκη Γεωργίου Αρβανιτίδη