Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Βιβλιοθήκη Γεωργίου Αρβανιτίδη
Κλειστές συλλογές
Βιβλιοθήκη Γεωργίου Αρβανιτίδη

Το 1980 το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη διαμεσολάβηση του τότε προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Ακαδημαϊκού Μ. Μανούσακα, αγόρασε το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιοθήκης του Γ. Αρβανιτίδη (1876-1953). Το υπόλοιπο τμήμα της αγοράστηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ο κωνσταντινουπολίτης έμπορος Γ. Αρβανιτίδης ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς συλλέκτες βιβλίων. Η βιβλιοθήκη του είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θέματα που σχετίζονται με τη Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον ελληνικό 17ο-19o αιώνα. Περιθάλποντας στα τελευταία του βίου του τον Μανουήλ Γεδεών, κληρονόμησε από εκείνον πολλά αντίτυπα της προσωπικής του βιβλιοθήκης. Έτσι η βιβλιοθήκη του εμπλουτίστηκε με σπάνια φυλλάδια, σημαντικό αρχειακό υλικό, αλλά και με ένα πλήθος χειρόγραφων πληροφοριών-υποδείξεων.

Η βιβλιοθήκη του Γ. Αρβανιτίδη, σε αντίθεση με τη Βιβλιοθήκη του 'Αγγελου Παπακώστα, με την οποία σήμερα γειτνιάζει στο χώρο των Κλειστών Συλλογών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η «πλούσια βιβλιοθήκη ενός πλούσιου ανθρώπου». Τα δικά του αντίτυπα ξεχωρίζουν για την πανάκριβη βιβλιοδεσία, τα χρυσώματα, τις ακριβές μαρμαρόκολλες, το καλαίσθητα επιλεγμένο βιβλιόσημο.

Φωτογραφική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης Αρβανιτίδη