Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Το έργο της Βιβλιοθήκης
Το έργο της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί ενιαίο οργανισμό - και αυτό συνιστά μία από τις πολλές καινοτομίες που εισήγαγε στα εκπαιδευτικά μας πράγματα στα εικοσιπέντε χρόνια της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από την αρχή αποφασίστηκε να μην οργανωθούν χωριστά "σπουδαστήρια" κατά σχολή, τομέα ή γνωστικό αντικείμενο αλλά όλες οι συλλογές στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο να τεθούν υπό ενιαία διοίκηση και να ακολουθήσουν το ίδιο πρότυπο οργάνωσης. Έτσι επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση χώρου, καλύτερη διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και επαρκέστερη εξυπηρέτηση του κοινού της.
Με τον τρόπο αυτό η Βιβλιοθήκη δε γνώρισε μόνο ραγδαία ανάπτυξη, αλλά σημείωσε και σημαντικά επιτεύγματα που την έφεραν στην πρωτοπορία των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:
Α. Στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Η κατασκευή του νέου κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο, ενός από τα πιο σύγχρονα κτίρια Βιβλιοθηκών της χώρας. Πρόκειται για ένα επιβλητικό οίκημα 5.500 τ.μ. και βρίσκεται στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης. Διαρθρωμένο ακτινωτά γύρω από τον ομφαλό του, που τον αποτελεί ο χώρος άμεσης εξυπηρέτησης (Γραφεία Δανεισμού και Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, Πληροφοριακή Συλλογή), διαιρεμένο σε τρία κύρια επίπεδα, με τους χώρους ανάγνωσης να περιβάλλουν τα βιβλιοστάσια, με μία μεγάλη και επτά μικρές αίθουσες σεμιναρίων και συναντήσεων, με πολλούς βοηθητικούς χώρους αλλά με μία και μόνη κεντρική είσοδο, ώστε να ελέγχεται εύκολα η είσοδος και η έξοδος των χρηστών, και με πανοραμική θέα στην πόλη, τη φύση και το πέλαγος, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα, σύγχρονη αρχιτεκτονική πρόταση και έναν εξαιρετικό χώρο για μελέτη.
Β. Στον τομέα των συλλογών
 • Η δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες και πιο συγκροτημένες για τα ελληνικά ακαδημαϊκά μέτρα συλλογές της χώρας.
 • Η συγκρότηση μιας σημαντικής συλλογής με σπάνια βιβλία σχετικά με την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό.
 • Η δημιουργία μιας πλούσιας συλλογής περιοδικών τόσο στον τομέα των Θετικών Επιστημών, όσο και σε αυτόν των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
 • Η δημιουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.
Γ. Στον τομέα της οργάνωσης
 • Η υιοθέτηση διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων, τόσο ως προς την οργάνωση των συλλογών, όσο και ως προς την οργάνωση των υπηρεσιών της.
 • Η συνεχής προσπάθεια για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού.
 • Η επιτυχής ζεύξη των παραδοσιακών με τις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης.
 • Η δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης σπάνιου και πολύτιμου υλικού.
 • Η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
 • Η λειτουργία μιας πλήρως μηχανογραφημένης βιβλιοθήκης για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Δ. Στον τομέα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης
 • Η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Βιβλιοθήκης ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ, που αποτέλεσε το βασικό άξονα οργάνωσης και ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης ως το 2004 που σταματάει και η λειτουργία του .
 • Η δημιουργία της πύλης Ζέφυρος η οποία παρέχει πρόσβαση στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Η συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η εις βάθος οργάνωση και αξιοποίηση των ψηφιακών πηγών πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές ΒΔ, ψηφιακές ΒΔ πλήρους κειμένου κ.λ.π.).
 • Η απόκτηση προχωρημένης τεχνογνωσίας στο χώρο της αυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων.
Ε. Στον τομέα της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές πεδίο
 • Η εγκατάσταση του Πτολεμαίος σε ένα σημαντικό αριθμό βιβλιοθηκών της χώρας και η επίδραση που άσκησε το σύστημα αυτό στη διαδικασία μηχανογράφησης των ελληνικών βιβλιοθηκών.
 • Η ουσιαστική συμβολή της Βιβλιοθήκης και του προσωπικού της στην ίδρυση του Δικτύου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK).
 • Η καίρια συμβολή της στην καθιέρωση του θεσμού των Συνεδρίων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Η ενεργός και γόνιμη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
ΣΤ. Στον τομέα δραστηριοποίησης της στα όρια της γεωγραφικής της περιφέρειας
 • Η προσφορά υπηρεσιών και το άνοιγμά της Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία με την καθιέρωση της κατηγορίας του εξωτερικού χρήστη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και ιδίως αυτές του διαδανεισμού.
 • Η συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, τη Βικελαία Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης.
 • Η δημιουργία 31 προτύπων Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Περιφέρεια Κρήτης.