Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Θερινό Ωράριο λειτουργίας (Ιούλιος - Αύγουστος) 2022
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου - Ηράκλειο Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο) - Ρέθυμνο
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 20:00 09:00 - 20:00
Σάββατο 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο) - εξυπηρετεί τους χρήστες της ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 19:00 Δανεισμός Ανοικτής Συλλογής.
09:00 - 19:00 Εσωτερικός δανεισμός υλικού περιορισμένου δανεισμού.
19:00 - 19:45 Βραδινός (εξωτερικός) δανεισμός υλικού περιορισμένου δανειμού.
09:00 - 19:00 Χρήση φωτοτυπικών.
Σάββατο
09:00 - 14:00 Δανεισμός Ανοικτής Συλλογής.
09:00 - 14:00 Εσωτερικός δανεισμός υλικού περιορισμένου δανεισμού.
14:00 - 14:45 Βραδινός (εξωτερικός) δανεισμός υλικού περισμένου δανεισμού.
09:00 - 14:00 Χρήση Φωτοτυπικών.