Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προγράμματα & συνεργασίες
Προγράμματα & συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε αρκετά έργα ευρωπαϊκού ή ελληνικού χαρακτήρα τα οποία είτε αφορούν τη συνολική της δραστηριότητα είτε κάποια επιμέρους υπηρεσία της.

Ψηφιακή Σύγκλιση (2011-2014)

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει με κεντρικό ρόλο στο έργο του ΠΚ στη δράση Π21.1 της Ψηφιακής Σύγκλιση του ΕΣΠΑ (2011-2014), με τίτλο “Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης”. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το ακαδημαϊκό περιεχόμενο που παράγεται ή φυλάσσεται στο Π.Κ.

ΚτΠ (2008) ΑΝΤΑΙΟΣ

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΚτΠ, υλοποιείται δράση με στόχο την απονομή βραβείων σε τελικούς δικαιούχους που πληρούν κριτήρια αριστείας σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Εξετάστηκαν αποκλειστικά φορείς που εκτέλεσαν έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65. Σε αυτήν εντάσσεται η Ανέμη, η οποία αποκόμισε βραβείο 90.000 Ευρώ υπό τη μορφή ενός νέου χρηματοδοτούμενου έργου, προϊόν του οποίου ήταν ο ΑΝΤΑΙΟΣ.  

Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2008 ) - Οίστρος

Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με το Πρόγραμμα «Οίστρος», σκοπό έχει την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των συλλογών, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους χρήστες και στην αναβάθμιση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2008 ) - Ομοιόμορφη πρόσβαση στους καταλόγους της HEAL-Link

Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης των βιβλιοθηκών έχει αναλάβει μέσω της ομάδας Τεχνολογιών και Πληροφόρησης να δημιουργήσει ένα εργαλείο για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών - Κοινωνία της Πληροφορίας (2004-2006)

Το 2003 η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 “Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού” της πρόσκλησης 65, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” ανέλαβε το έργο “Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών” που σκοπό είχε τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που σχετίζεται με το Νεότερο Ελληνισμό. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει στον ερευνητή βιβλιογραφικές πληροφορίες αλλά συγχρόνως και τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει ηλεκτρονικά ένα σημαντικό αριθμό παλαιών και σπάνιων τεκμηρίων, καθώς και νεότερων εκδόσεων των οποίων οι συγγραφείς επέτρεψαν την ψηφιοποίηση και ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο.

HEAL-Link - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Παλαιότερες συνεργασίες
  • E-ten-Mediation of rare books over the Internet (2003-2004)
  • Συντήρηση - αποκατάσταση και τεκμηρίωση της Βιβλιοθήκης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλης
  • Συμμετοχή στο Β΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997 - 1999 ),
  • Δημιουργία 31 Σχολικών Βιβλιοθηκών στην περιφέρεια Κρήτης
  • Συνεργασίες της Βιβλιοθήκης στο ευρύτερο Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης
  • Προγράμματα αναδρομικής καταλογογράφησης άλλων Βιβλιοθηκών
  • Συνεργασίες στα πλαίσια του προγράμματος ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ