Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Απολογισμός δραστηριοτήτων
Απολογισμός δραστηριοτήτων


Τα απολογιστικά δεδομένα αναφέρονται σε στατιστική που αφορά την ετήσια χρήση της κίνησης του υλικού της βιβλιοθήκης σε επίπεδο δανεισμού και διαδανεισμού το πλήθος των σεμιναρίων που προσφέρονται στους χρήστες της καθώς και τον αριθμό των χρηστών που τα παρακολουθούν. Τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, το μέγεθος των συλλογών, τον βαθμό τεκμηρίωσης τους, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα της βιβλιοθήκης, τα προγράμματα στα οποία αυτή συμμετέχει.

Γίνεται επίσης παραπομπή σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν το σύνολο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ετήσιες αναφορές υπάρχουν από το έτος 2000 και έπειτα, στην Ιστοσελίδα προβάλλονται οι εκθέσεις της τελευταίας πενταετίας.