Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Τμήμα Φυσικής
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2023-2024
[A] [J] [P] [S] 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ηλ. συνδρομή/ online only)
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN (ηλ. συνδρομή/ online only)
PHYSICS TODAY (ηλ. συνδρομή/ online only)
PHYSICS WORLD (ηλ. συνδρομή/ online only)
SCIENTIFIC AMERICAN (ηλ. συνδρομή/ online only)