Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021-2022
[A] [B] [G] [J] [M] 
ACTA THERIOLOGICA Βλέπε/ See MAMMAL RESEARCH (ηλ. συνδρομή/online only)
ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE (έντ.+ηλ. συνδρομή/print+online)
BASTERIA (έντ. συνδρομή/print only)
GEOHERITAGE (ηλ. συνδρομή/online only)
JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH (έντ.+ηλ. συνδρομή/print+online)
MAMMAL RESEARCH (ηλ. συνδρομή/online only)