Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021-2022
[A] [C] [D] [E] [J] [M] [P] [Q] [R] [S] [T] 
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY (έντ.+ηλ.συνδρομή/print + online)
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY (ηλ. συνδρομή/ online only)
ANNALS OF MATHEMATICS (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI (ηλ. συνδρομή/ online only)
COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND GEOMETRY (ηλ. συνδρομή/ online only)
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL (ηλ. συνδρομή/ online only)
ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE (ηλ. συνδρομή/ online only)
ESAIM βλέπε/see MATHEMATICAL MODELING...
EXPERIMENTAL MATHEMATICS (έντ.+ηλ.συνδρομή/print + online)
JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY (έντ.+ηλ.συνδρομή/print + online)
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY (έντ.+ηλ.συνδρομή/print + online)
JOURNAL OF OPERATOR THEORY (ηλ. συνδρομή/ online only)
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (ηλ. συνδρομή/ online only)
MATHEMATICA SCANDINAVICA (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS (ESAIM)(ηλ. συνδρομή/ online only)
MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS (έντ. συνδρομή/print only)
MATHEMATICS OF COMPUTATION (έντ. συνδρομή/print only)
MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (ηλ. συνδρομή/ online only)
MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL (ηλ. συνδρομή/ online only)
MULTISCALE MODELING & SIMULATION βλέπε/see SIAM
PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS (ηλ. συνδρομή/ online only)
QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS (ηλ. συνδρομή/ online only)
REVISTA MATEMATICA IBEROAMERICANA (έντ.+ηλ.συνδρομή/print + online)
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS (ηλ. συνδρομή/ online only)
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS (ηλ. συνδρομή/ online only)
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS (ηλ. συνδρομή/ online only)
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING (ηλ. συνδρομή/ online only)
SIAM REVIEW (ηλ. συνδρομή/ online only)
SIAM- MULTISCALE MODELING & SIMULATION (ηλ. συνδρομή/ online only)
THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS (έντ. + ηλ. συνδρομή/ print + online)
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (ηλ. συνδρομή/ online)