Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Τμήμα Βιολογίας
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021-2022
[A] [B] [D] [M] 
ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS (ηλ. συνδρομή/ online only)
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY (ηλ. συνδρομή/ online only)
ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY (ηλ. συνδρομή/ online only)
ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY (ηλ. συνδρομή/ online only)
BULLETIN OF MARINE SCIENCE (ηλ. συνδρομή/ online only)
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE (ηλ.συνδρομή/online only)
MARINE ECOLOGY – PROGRESS SERIES (έντ.+ ηλ.συνδρομή/ print + online)