Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Συνδρομές Ξενόγλωσσων περιοδικών (Ρέθυμνο)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] 
ACTA ANTIQUA
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
AEGYPTUS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
AEVUM (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
AMERICAN ANTIQUITY & SAA ARCHAEOLOGICAL RECORD & SAA BULLETIN
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-A)MACROECONOMICS B) MICROECONOMICS
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPL.ECONOMICS
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-ECONOMICS
AMERICAN ECONOMIC REVIEW
AMERICAN JOURNAL OF ANCIENT HISTORY
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY
AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY
AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
ANALECTA BOLLANDIANA
ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE
ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
ANNEE PHILOLOGIQUE
ANNEE PSYCOLOGIQUE
ANNEE SOCIOLOGIQUE
ANNUAL REVIEW OF PSYCOLOGY
ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM
ANTIKE KUNST
ANTIKE UND ABENDLAND
ANTIQUITE CLASSIQUE
ANTIQUITE TARDIVE
APOLLO
ARCHAEOLOGY
ARCHAOLOGISCHER ANZEIGER
ARCHEOLOGIA CLASSICA
ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE
ARCHIV FUR KULTURGESCHICHE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
ARCHIV FUR PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE
ARCHIV ORIENTLNI
ARCHIVES D HISTOIRE DOCTRINALE ET LITTERAIRE DU MOYEN AGE
ARCHIVES DE PHILOSOPHIE
ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO
ARCHIVIO STORICO ITALIANO
ARCHIVIO VENETO
ARCHIVUM OTTOMANICUM
ARCTOS
ARGUMENT
ART IN AMERICA
ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
ATENE E ROMA
ATHENAEUM
AUFIDUS
BABESCH (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
BCH- BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE
BELFAGOR
BIBLIOFILIA
BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE INT. ARTHURIAN SOCIETY
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE L'HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE
BIBLIOTHECA ORIENTALIS
BIBLIOTHEQUE D HUMANISME ET RENAISSANCE &NOYVELLE REVUE DU 16E SIECLE
BOLLETINO D ARTE & SUPPLEMENTI & ALLEGATO
BOLLETINO DI STUDI LATINI
BULLETIN DE L ASSOCIATION GUILLAUME BUDE
BULLETIN DE PSYCOLOGIE
BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY OF PAPYROLOGISTS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
BULLETINO DELL INSTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
BURLINGTON MAGAZINE & ANNUAL INDEX
BYZANTINE STUDIES
BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN
BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT
BYZANTION (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE & BIBLIOGRAPHIE
CAPITAL AND CLASS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
CHIRON
CHRONIQUE D EGYPT
CLASSICA ET MEDIEVALIA
CLASSICAL ANTIQUITY (μόνο ηλ. συνδρομή/ only online)
CLASSICAL BULLETIN
CLASSICAL JOURNAL
CLASSICAL PHILOLOGY
CLASSICAL WORLD
COLLEGE ART ASSOCIATION OF AMERICA includes a) Art journal b) art bulletin
COMPARATIVE EDUCATION REVIEW
COMPARATIVE LITERATURE
CRITICA LETERRARIA
CRITICAL INQUIRY
CULTURAL CRITIQUE
CURRENT ANTHROPOLOGY
DEUTCHE SCHULE
DEUTCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE
DUMBARTON OAKS PAPERS
ECOLE AUJOURD HUI
ELENCHOS
ENFANCE
EPS 1 - Revue Education Physique et Sportive au Premier Degre
ERANOS
ETHICS
ETUDES CLASSIQUES (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
ETUDES HELLENIQUES
ETUDES PHILOSOPHIQUES
EVOLUTIONS PSYCHOMOTRICES
FABULA
FILM QUARTERLY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
FOR THE LEARNING OF MATHEMATICS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
FREIBURGER ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE
GEOGRAPHY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
GESTA & NEWSLETTER OF THE INTERNATIONAL CENTER OF MEDIEVAL ART (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
GIORNALE ITALIANO DI FILOLOGIA (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA&RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSIC
GLOTTA
GNOMON
GOYA
GREEK ORTHODOX THEOLOGICAL REVIEW
GRUNDSCHULE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
GYMNASIUM
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY
HELIOS
HERMES (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
HISTOIRE DE L'EDUCATION
HISTORIA
HISTORISCHE SPRACHFORSCHUNG
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT
HISTORY OF POLITICAL ECONOMY
HOMME
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES
INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL QUARTERLY
IRENIKON
ISIS
ISLAM
ISLAMIC QUARTERLY
ISTANBULER MITTEILUNGEN
ITALIAN STUDIES (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JAHRBUCH DER OSTERREICHISCHEN BYZANTISTIK
JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS
JAHRBUCH FUR ANTIKE UND CHRISTENTUM & ERGANZUNGSBAND
JAHRBUCH FUR DEUTSCHE UND OSTEUROPAISCHE VOLKSKUNDE
JAHRESHEFTE DES OSTERREICHISCHEN ARCHAOLOGISCEN INSTITUTES IN WIEN
JASA βλέπε/see JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
JET-JOURNAL OF EDUCATIONAL THOUGHT
JNT-JOURNAL OF NARRATIVE THEORY
JOURNAL ASIATIQUE
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION
JOURNAL OF ARABIC LITERATURE
JOURNAL OF BUSSINESS AND ECONOMIC STATISTICS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS
JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF MODERN HISTORY
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF PHILOSOPHY
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (JASA) (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
JOURNAL OF THE HELLENIC DIASPORA
JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTLOUD INSTITUTES
KADMOS
KANT STUDIEN
KERNOS
KLIO
KOKALOS
LANGUAGE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
LATOMUS
LETTERE ITALIANE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
LINGUISTIC ANALYSIS
LINGUISTICS ABSTRACTS
LINGUISTICS-INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE LANGUAGE SCIENCES
LUSTRUM
MAIA
MASTER DRAWINGS
MATERIALI E DISCUSSIONI PER L'ANALISI DEI TESTI CLASSICI (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
MATHEMATICS TEACHER: LEARNING & TEACHING PK-12(έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
MATHEMATICS TEACHING IN THE MIDDLE SCHOOL & NCTM NEWS BULLETIN (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
MEDIEN UND ERZIEHUNG
MEDIEVAL STUDIES
MEDIUM AEVUM
MINOS
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTES
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS-ROMISCHE ABTELLUNG
MITTELATEINISCHES JAHRBUCH
MNEMOSYNE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
MODERN LANGUAGE QUARTERLY
MODERN PHILOLOGY
MUSEUM HELVETICUM
NEW GERMAN CRITIQUE
NEW LEFT REVIEW (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
NIETZSCHE STUDIEN
NIKEPHOROS
NOUVELLES DE L'ARCHEOLOGIE
NUMEN
ORIENS CHRISTIANUS
ORIENTAL ART
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA
ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG
OUD HOLLAND
PADAGOGIK
PALEORIENT
PALESTINE EXPLORATION QUARTERLY
PARAGONE ARTE
PARAGONE LITTERATURA
PAROLA DEL PASSATO
PENSEE
PHILOLOGUS
PHILOSOPHIA NATURALIS
PHILOSOPHICAL REVIEW
PHILOSOPHISCHE RUNDSCHAU (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH
PHILOSOPHISHISCHER LITERATURANZEIGER
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
PHILOSOPHY AND SUPPLEMENTS
PHOENIX
PHRONESIS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
POETICS TODAY
PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT
PRATIQUES
PROCHE ORIENT CHRETIEN
PRUDENTIA
PSYCHOANALYTICAL STUDY OF THE CHILD
PSYCHOLOGICAL REVIEW
PSYCHONOMIC BULLETIN AND REVIEW
QUADERNI STORICI
QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
RECHERCHE ET FORMATION INRP
RECHERCHES EN DIDACTIQUES DES MATHEMATIQUES
RELIGION AND LITERATURE
RENAISSANCE QUARTERLY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
RENASCENCE
REPRESENTATIONS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
REVUE ARCHEOLOGIQUE
REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE
REVUE D'HISTOIRE DU THEATRE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
REVUE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE
REVUE DE L'ART
REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS
REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE
REVUE DE LITTERATURE COMPAREE
REVUE DE METAPHISIQUE ET DE MORALE
REVUE DE PHILILOGIE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE ANCIENNES
REVUE DE PHILOSOPHIE ANCIENNE
REVUE DES ETUDES ANCIENNES
REVUE DES ETUDES BYZANTINES (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
REVUE DES ETUDES GRECQUES
REVUE DES ETUDES LATINES
REVUE DU MAUSS
REVUE EUROPEENNE DES SCIENCES SOCIALES
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE
REVUE HISTORIQUE
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE
REVUE INTERNATIONALE DES DROITS D'ANTIQUITE
REVUE LATOMUS
RHEINISCHES MUSEUM FUR PHILOLOGIE
RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
RIVISTA DI FILOLOGIA E DI ISTRUZIONE CLASSICA
RIVISTA DI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI
ROMANIA
ROMANIC REVIEW
ROMANISCHE FORSCHUNGEN
SCIENCE AND SOCIETY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
SCIENCES DE L'EDUCATION POUR L'ERE NOUVELLE
SCIENTIA PAEDAGOGICA EXPERIMENTALIS
SCRIPTORIUM
SHAKESPEARE QUARTERLY & WORLD SHAKESPEARE BIBLIOGRAPHY
SOCIAL STUDIES-WASHINGTON (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
SOCIETES CONTEMPORAINES
SOCIETY FOR CLASSICAL STUDIES
SOCIOLOGY OF EDUCATION (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
SOZIALE WELT-OHNE SONDERBANDE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
SOZIOLOGISCHE REVUE
STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA
STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA
STUDI MEDIEVALI
STUDI SECENTESCHI
STUDI STORICI
STUDI SUL BOCCACIO
STUDI TASSIANI
STUDI VENEZIANI (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
SUBSTANCE
SUDOEST FORSCHUNGEN
SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM
TEACHING PHILOSOPHY
TEACHING SOCIOLOGY (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
TECHNIQUES ET CULTURE
THEATER HEUTE & JAHRBUCH
THOMIST
TRANSACTIONS OF THE APA icludes a)Transactions of the American Philological Association b)American Philological Association newsletter
TRAVAUX ET MEMOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE D'HISTOIRE ET CIVILISATION DE BYZANCE
TURCICA (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
UNTERRICHTSWISSENSCHAFT
VERGILIUS
VETERA CHRISTIANORUM
VIERTELJAHRSCHIFT FUR SOZIAL UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
VIGILIAE CHRISTIANAE
VINGTIEME SIECLE-REVUE D'HISTOIRE
WELT DES ISLAMS
WIENER STUDIEN
WORD (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
YALE FRENCH STUDIES
ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT
ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE
ZEITSCHRIFT FUR DIDAKTIK DER PHILOSOPHIE UND ETHIK
ZEITSCHRIFT FUR KULTURPHILOSOPHIE (έντ. & ηλ. συνδρομή/print & online)
ZEITSCHRIFT FUR KUNSTGESCHICHTE
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK
ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK
ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE
ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE