Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προγράμματα & συνεργασίες :: ΚτΠ (2008) Ανταίος

Ανταίος - Ενιαίο Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Βασικών Εγχειριδίων των Νεοελληνικών Σπουδών 

Το πρόγραμμα Ανταίος, έργο τεχνολογικής καινοτοµίας, αφορούσε την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού το οποίο ενσωματώνει στην Ανέμη τη δυνατότητα να υποστηρίζει ηλεκτρονικούς πίνακες περιεχοµένων και ευρετήρια, ενώ επιτρέπει επίσης την ενοποίηση των δεδοµένων όλων των επιμέρους ηλεκτρονικών ευρετηρίων στο Ενιαίο Ευρετήριο Βασικών Εγχειριδίων για τη Νεοελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΚτΠ η οποία υλοποιήθηκε ως δράση αριστείας, επιβραβεύοντας τελικούς δικαιούχους που πληρούν κριτήρια αριστείας στην εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η Βιβλιοθήκη του ΠΚ βραβεύθηκε για τη δημιουργία της Ανέμης με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός νέου έργου, προϊόν του οποίου ήταν ο ΑΝΤΑΙΟΣ.