Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Συλλογές
Συλλογές
Κύριες Συλλογές

Η Κύρια Συλλογή της κάθε μονάδας της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους χρήστες της και αποτελείται από μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, πληροφοριακά βιβλία και οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων της Βιβλιοθήκης.

Η ταξινόμηση των βιβλίων της Κύριας Συλλογής ακολουθεί τους κανόνες ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου.

Τα περιοδικά δεν έχουν ταξινομικό αριθμό και είναι τοποθετημένα στα ράφια με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Όλο το υλικό της Κύριας Συλλογής είναι καταλογογραφημένο και μπορεί να αναζητηθεί μέσω του OPAC.

Συλλογές Περιορισμένου Δανεισμού

Η Κλειστή Συλλογή δημιουργείται από υλικό υψηλής ζήτησης, το οποίο μεταφέρεται προσωρινά από την Κύρια Συλλογή και συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο, στην κάθε Μονάδα της Βιβλιοθήκης.

Αποτελείται από μονογραφίες, ανάτυπα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά., που οι διδάσκοντες έχουν ορίσει για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τρέχοντος εξαμήνου.

Λόγω της υψηλής ζήτησης, το υλικό που συγκεντρώνεται στην Κλειστή Συλλογή είναι περιορισμένου δανεισμού.

Συλλογές Περιορισμένης Πρόσβασης (Κλειστές Συλλογές)

Στις Κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο φυλάσσονται έντυπα, αρχεία και φωτογραφίες, ένα υλικό που, λόγω της σπανιότητας, της ιστορικής είτε (και) της καλλιτεχνικής του σημασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.
Το υλικό αυτό προέρχεται είτε από αγορές είτε από δωρεές.

Η πρόσβαση στις παραπάνω συλλογές είναι περιορισμένη.
Τα βιβλία που περιλαμβάνονται στις συλλογές αυτές μπορεί κανείς να τα μελετήσει - αφού τα ζητήσει συμπληρώνοντας ένα ειδικό έντυπο - μόνο στο χώρο της Βιβλιοθήκης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.