Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Καλαϊτζάκη Στυλιανή
Καλαϊτζάκη Στυλιανή
Καλαϊτζάκη Στυλιανή
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πρόσκτησης - Διαχείρισης λοιπού υλικού
Email:   stylkal_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 393232