Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Κουμουλά Αργυρή
Κουμουλά Αργυρή
Κουμουλά Αργυρή
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πρόσκτησης - Διαχείρισης περιοδικών
  Λογιστηρίου
Email:   koumoula_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 393237