Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Τρουλλινού Μαρία
Τρουλλινού Μαρία
Τρουλλινού Μαρία
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Χρηστών
  Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πρόσκτησης - Διαχείρισης λοιπού υλικού
  Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
  Διαδανεισμού
Email:   troullim_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77847