Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Ζούνη Μένια
Ζούνη Μένια
Ζούνη Μένια
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Τεκμηρίωσης
Email:   m.zouni_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77848