Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Διαμαντάκη Γεωργία
Διαμαντάκη Γεωργία
Διαμαντάκη Γεωργία
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
  Χρηστών
  Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
  Δανεισμού
Email:   gdiamantaki_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77807