Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Διαμαντάκη Γεωργία
Διαμαντάκη Γεωργία
Διαμαντάκη Γεωργία
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
  Χρηστών
  Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Τεκμηρίωσης
  Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
  Δανεισμού
  Διαδανεισμού
Email:   gdiamantaki_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77847