Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Φασουλά Γιούλα
Φασουλά Γιούλα
Φασουλά Γιούλα
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
  Χρηστών
  Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Τεκμηρίωσης
Email:   fasoulag_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 545127