Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Παπαδάκης Κώστας
Παπαδάκης Κώστας
Παπαδάκης Κώστας
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Αρχείων, Κλειστών συλλογών, πολύτιμου υλικού και συντήρησης
Γραφείο:   Αρχείων και Κλειστών συλλογών
  Πολύτιμου υλικού
Email:   papadakk_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77829