Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Μπουλαλά Σέβη
Μπουλαλά Σέβη
Μπουλαλά Σέβη
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Τεκμηρίωσης
Email:   sevi.mpoulala_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 7806