Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Κουκουράκης Μανόλης
Κουκουράκης Μανόλης
Κουκουράκης Μανόλης
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο)
Τμήμα:   Χρηστών
Γραφείο:   Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
Email:   manolis_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77805