Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Βιτσαξάκη Μαρίνα
Βιτσαξάκη Μαρίνα
Βιτσαξάκη Μαρίνα
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Χρηστών
Γραφείο:   Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
  Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
Email:   vitsaxam_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 393235