Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Αποστολάκη Γιώτα
Αποστολάκη Γιώτα
Αποστολάκη Γιώτα
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Χρηστών
  Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πρόσκτησης - Διαχείρισης λοιπού υλικού
  Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
Email:   apostoly_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 394314