Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Σχέδιο Οργανογράμματος :: Τμήμα Αρχείων, Κλειστών Συλλογών, Πολύτιμου Υλικού & Συντήρησης
Γραφείο Αρχείων και Κλειστών Συλλογών

Είναι υπεύθυνο για τη:

 • λειτουργία και την ασφάλεια των κλειστών συλλογών
 • διαφύλαξη και διαχείριση του αρχειακού υλικού της ΒΙΠAΚ (συλλογές εγγράφων, ατομικά αρχεία συγγραφέων και άλλων προσωπικοτήτων, αρχεία συλλόγων, κλπ.)
 • τεκμηρίωση, ηλεκτρονική καταλογογράφηση, επεξεργασία και ψηφιακή αναπαραγωγή του υλικού των κλειστών συλλογών και των αρχείων
 • λειτουργία του αναγνωστηρίου των κλειστών συλλογών και την εξυπηρέτηση των αναγνωστών του
 • οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων προβολής του υλικού του
 • έκδοση ειδικών πληροφοριακών φυλλαδίων
 • παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής καταλογογράφησης, επεξεργασίας και ψηφιακής αναπαραγωγής σπάνιου και αρχειακού υλικού και την εφαρμογή τους στη ΒΙΠAΚ
 • παρακολούθηση καταλόγων παλαιοβιβλιοπωλείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενημέρωση για σχετικές δημοπρασίες προκειμένου να εισηγείται την απόκτηση συναφούς υλικού για τον εμπλουτισμό των κλειστών συλλογών

Γραφείο Πολύτιμου Υλικού
 • είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, διαφύλαξη και διαχείριση σπάνιου υλικού (βιβλίων, χαρτών, κλπ.)
 • ενθαρρύνει δωρεές στη ΒΙΠAΚ από κατόχους συλλογών σπανίου υλικού
 • οργανώνει εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής του υλικού του
 • εκδίδει ειδικά πληροφοριακά φυλλάδια
 • συλλέγει τεκμήρια και μουσειακά αντικείμενα από την ιστορία της γραφής και των τυπογραφικών εργαλείων και μεθόδων
 • ψηφιοποιεί σπάνιο ή ειδικής χρηστικότητας υλικό
 • παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής καταλογογράφησης, επεξεργασίας και ψηφιακής αναπαραγωγής σπάνιου και αρχειακού υλικού και την εφαρμογή τους στη ΒΙΠAΚ
 • παρακολούθηση καταλόγων πολύτιμου υλικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενημέρωση για σχετικές δημοπρασίες προκειμένου να εισηγείται την απόκτηση συναφούς υλικού για τον εμπλουτισμό του πολύτιμου υλικού
Γραφείο Συντήρησης

Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, αποκατάσταση και τη σωστή φύλαξη των κατεστραμμένων τόμων και του αρχειακού υλικού της ΒΙΚΕΠΠΚ και ιδιαίτερα του υλικού που βρίσκεται στο Γραφείο Αρχείων, Κλειστών Συλλογών, Πολύτιμου Υλικού και Συντήρησης 15