Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Σχέδιο Οργανογράμματος :: Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης Έρευνας & Ανάπτυξης

Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης Έρευνας & Ανάπτυξης υπάγεται απευθείας στο Γ. Διευθυντή

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Έρευνας και Ανάπτυξης
  • έχει υπό την εποπτεία του το σύστημα μηχανογράφησης, την ψηφιακή βιβλιοθήκη, τις τοπικά εγκατεστημένες βάσεις δεδομένων και εν γένει το δίκτυο και όλα τα υπολογιστικά συστήματα (κεντρικά συστήματα, ατομικοί σταθμοί εργασίας προσωπικού και χρηστών στα ηλεκτρονικά αναγνωστήρια), καθώς και τον κεντρικό ιστότοπο και τις επιμέρους ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης
  • παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη σε όλα τα Τμήματα και τις μονάδες της Βιβλιοθήκης
  • έχει την ευθύνη εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της σε αυτές
  • συνεργάζεται με εταιρείες και οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τον αυτοματισμό και την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στις βιβλιοθήκες
  • συνεργάζεται με τις άλλες υπηρεσίες του ΠΚ οι οποίες παρέχουν υπολογιστική και δικτυακή υποστήριξη
  • μελετά και προτείνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης και την επιμόρφωση του προσωπικού της στις νέες τεχνολογίες
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
  • έχει υπό την εποπτεία του τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης
  • παρέχει τεχνική υποστήριξη και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες