Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: İ. Metin Kunt (1942-2020)
Κλειστές συλλογές
Courtesy of B. Harun Küçük

Short bio

Education:

BA, 1965 Robert College, Istanbul

MA 1968, PhD 1971 Princeton University

Teaching:

Boğaziçi University  1971-1981

University of Cambridge 1986-1997

Sabancı University 1999-2015

Visiting teaching positions:

Simon Fraser University, Vancouver, 1971

Columbia University, 1977-1978

Yale University, 1982-1983

Harvard University, 1993

University of Leiden, 1993

Visiting research positions:

Princeton University, 1974-1975

Hebrew University, Jerusalem, 1979

Collegium Budapest, Institute of Advanced Study, 2008

Major publications:

Founding Editor, The Cambridge History of Turkey (four volumes edited by Kate Fleet, Suraiya Faroqhi, and Reşat Kasaba, Cambridge: Cambridge University Press, 2006–2012)

Co-editor, with Jeroen Duindam and Tülay Artan, Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective (Leiden and Boston: Brill, 2011)

Co-editor, with Christine Woodhead, Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World (London and New York: Longman, 1995)

Author, The Sultan’s Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650 (New York: Columbia University Press, 1983)

Author, Bir Osmanlı Valisinin Yıllık Gelir-Gideri, Diyarbekir 1670–71 (Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1981)

Author, Sancaktan Eyalete: 1550–1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi (Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1978)

Many articles on Ottoman government, Islamic empires, comparative history. 

Public lectures in many countries.