Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Συλλογή Αθανασίου Δ. Χατζηδήμου
Κλειστές συλλογές
Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος (1910-1967)

Το 1980 το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με πρωτοβουλία της ειδικής επιστήμονός του Χρύσας Μαλτέζου και τη θερμή συνηγορία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Μ. Μανούσακα και του τακτικού μέλους Ν. Παναγιωτάκη, αγόρασε ένα μικρό αριθμό σπάνιων βιβλίων της βιβλιοθήκης του Α.Δ. Χατζηδήμου, κυρίως σχετικών με την ιστορία της Κρήτης.
Πρώτο στον κατάλογο των βιβλίων που αγοράστηκαν ήταν το παλαιότερο αντίτυπο της Βιβλιοθήκης του ΠΚ, το αρχέτυπο Μέγα Ετυμολογικόν των Ν. Βλαστού – Ζ. Καλιέργη (Βενετία, 1499).