Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Βιβλιοθήκη και Αρχείο Αλέξανδρου Ξύδη
Κλειστές συλλογές
Γ. Τσαρούχης, «Προσωπογραφία Α. Ξύδη», 1949

Το 2000 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αγόρασε τη Βιβλιοθήκη και τμήμα του Αρχείου του Διπλωμάτη και Κριτικού Τέχνης  Αλέξανδρου Γ. Ξύδη (1918-2004) . Η Βιβλιοθήκη Ξύδη περιλαμβάνει 6000 τόμους που αναφέρονται σε θέματα Τέχνης και  Αισθητικής. Απαρτίζεται κυρίως από καταλόγους εκθέσεων και μουσείων, γενικές επισκοπήσεις της τέχνης σε επιμέρους χώρες, μονογραφίες για την αρχαία ελληνική, τη μεσαιωνική και τη νεώτερη ευρωπαϊκή τέχνη, μονογραφίες νεοελλήνων συγγραφέων για θέματα σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης, καθώς και πολλά φυλλάδια και ανάτυπα. Περιλαμβάνει επίσης περί τους 1130 τόμους σημαντικών περιοδικών τέχνης ( Burlington  Magazine,   Gazette  Des  Baux  Arts,   Art  Bulletin,   Art  Journal    κλπ). 
Το Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης Αλέξανδρου Γ. Ξύδη αφορά την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης και απαρτίζεται από δύο επιμέρους συλλογές: Έλληνες και Κύπριοι Καλλιτέχνες και Εκθέσεις των Ελληνικών Γκαλερί.