Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Ανδρέας Φυτράκης
Κλειστές συλλογές
Ανδρέας Φυτράκης

1910: Γεννήθηκε στον Βαφέ Αποκορώνου Κρήτης.

1928-1932: Θεολογικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1932-1937: Εργάστηκε ως βοηθός στο Θεολογικό Σπουδαστήριο.

1935: Δημοσίευσε τη μελέτη "Αι κοινωνικαί ιδέαι του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως".

1936: Έλαβε μέρος στο Α΄ Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας.

1938-1942: Συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο και στο Βερολίνο.

1945: Υπέβαλε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τη διδακτορική διατριβή με θέμα "Η πίστις του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τα τελευταία έτη της ζωής αυτού".

1945-1950 και 1950-1953: Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Τμηματάρχης Θρησκευτικών και Διευθυντής Θρησκευμάτων αντίστοιχα.

1946: Εξελέγη υφηγητής στην έδρα της Αγιολογίας, Υμνολογίας και Παλαιογραφίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1952-1977: Δίδαξε κατ' ανάθεση τα μαθήματα της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Επιγραφικής.

1953: Έλαβε μέρος στο Θ΄ Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο.

1955: Εξελέγη τακτικός καθηγητής.

1958-1961: Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

1960-1961 και 1967-1968: Διετέλεσε κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1961: Μετείχε στη Γ΄ Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και στο Α΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο.

1964: Δημοσίευσε τη μελέτη "Το Ποιητικόν έργον Γρηγορίου του Ναζιανζηνού".

1974-1975: Διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1975: Με εισήγησή του ιδρύθηκε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το Κέντρο Σιναϊτικών Μελετών, στο οποίο και συγκεντρώθηκε σε μικροταινίες το σύνολο σχεδόν των σιναϊτικών κωδίκων.

1984: Δημοσίευσε τη μελέτη "Η θέσις και η αποστολή της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την σημερινήν Δυτικήν Ευρώπην".

1994: Δώρισε την προσωπική του βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2002: Απεβίωσε στην Αθήνα.